بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت kavirmotor | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی کمپانی کویرموتور | بوم درآمدی شرکت کویرموتور […]