بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار Fujifilm | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی فوجی فیلم | بوم مدل کسب و کار […]