بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت کامپیوتری دل Dell | فایل Business Model Canvas | مدل کسب و کار Dell | شیوه […]