بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت نیوآ | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت نیوآ Nivea | بوم مدل درآمدی […]