بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
400,000 تومان

بوم مدل کسب و کار دانشگاه | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی موسسات آموزشی | بوم درآمدی دانشگاه ها و […]