200,000 تومان

دیتابیس | دیتابیس جمعیت کردستان | بانک جمعیت کردستان | بانک اطلاعات جمعیتی کردستان دیتابیس (انگلیسی: DataBase) یا پایگاه داده یا همان […]