حافظه ترجمه و ترمبیس wordfast
200,000 تومان

ترمبیس لغات میکروبیولوژی | ترمبیس نرم افزار WordFast | ترمبیس اصطلاحات میکروبیولوژی نرم افزار WordFast | ترمبیس مترجم یار WordFast معرفی TermBase […]

ترمبیس لغات در نرم افزار memoq
200,000 تومان

ترمبیس لغات | ترمبیس نرم افزار MemoQ | ترمبیس اصطلاحات میکروبیولوژی نرم افزار MemoQ | ترمبیس لغات تخصصی میکروبیولوژی معرفی TermBase در […]

120,000 تومان

ترمبیس رشته میکروبیولوژی |ترمبیس لغات میکروبیولوژی |ترمبیس رشته میکروبیولوژی ترادوس استودیو | SDL Trados Studio microbiology TermBase |ترمبیس رشته میکروبیولوژی | ترمبیس […]

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت