ترمبیس لغات در نرم افزار memoq
200,000 تومان

ترمبیس لغات کردی | ترمبیس نرم افزار MemoQ | ترمبیس اصطلاحات کردی به فارسی نرم افزار MemoQ | ترمبیس کلمات کردی به […]