×
خرید
120,000 تومان 100,000 تومان

حافظه ترجمه پزشکی و پیراپزشکی فارسی به انگلیسی ترادوس استودیو

حافظه ترجمه پزشکی |حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه پزشکی و پیراپزشکی | حافظه ترجمه SDL Trados Studio|حافظه ترجمه Trados Studio|حافظه […]

خرید
100,000 تومان

حافظه ترجمه متون عمومی فارسی به انگلیسی ترادوس استودیو

حافظه های ترجمه را می توان جدیدترین تکنولوژی در حوزه ترجمه دانست که طی سال های اخیر پیشرفت شگرفی در این حوزه […]

خرید
100,000 تومان 100,000 تومان

حافظه ترجمه هنر ،گرافیک و موسیقی فارسی به انگلیسی ترادوس استودیو

حافظه ترجمه رشته گرافیک |حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه هنر | حافظه ترجمه SDL Trados Studio|حافظه ترجمه Trados Studio|حافظه ترجمه […]

خرید
100,000 تومان

حافظه ترجمه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات فارسی به انگلیسی ترادوس استودیو

حافظه ترجمه IT |حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه مهندسی کامپیوتر | حافظه ترجمه SDL Trados Studio|حافظه ترجمه Trados Studio|حافظه ترجمه […]

خرید
100,000 تومان

حافظه ترجمه رشته مدیریت و کارآفرینی فارسی به انگلیسی ترادوس استودیو

حافظه ترجمه |حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه رشته مدیریت و کارآفرینی | حافظه ترجمه SDL Trados Studio|حافظه ترجمه Trados Studio|حافظه […]

خرید
100,000 تومان

حافظه ترجمه رشته روانشناسی فارسی به انگلیسی ترادوس استودیو

حافظه ترجمه |حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه رشته روانشناسی | حافظه ترجمه SDL Trados Studio | حافظه ترجمه Trados Studio|حافظه […]

خرید
100,000 تومان

حافظه ترجمه حسابداری ،ریاضی و آمار فارسی به انگلیسی ترادوس استودیو

حافظه ترجمه |حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه حسابداری | حافظه ترجمه SDL Trados Studio | حافظه ترجمه Trados Studio|حافظه ترجمه […]

خرید
140,000 تومان 120,000 تومان

واژه نامه انگلیسی به فارسی رشته روانشناسی در نرم افزار ترادوس استودیو

AutoSuggest Dictionary | psychology AutoSuggest Dictionary  رشته روانشناسی | AutoSuggest Dictionary  نرم افزار ترادوس استودیو | واژه نامه رشته روانشناسی | واژه […]

خرید
100,000 تومان

حافظه ترجمه حسابداری ،ریاضی و آمار انگلیسی به فارسی ترادوس استودیو

حافظه ترجمه |حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه حسابداری | حافظه ترجمه SDL Trados Studio | حافظه ترجمه Trados Studio|حافظه ترجمه […]

خرید
ترجمه فارسی کتاب Blockchain Basics
6,500,000 تومان 6,000,000 تومان

پروژه ترجمه فارسی کتاب Blockchain Basics-A Non Technical Introduction in 25 Steps

پروژه آماده نرم افزار SDL Trados Studio  |کتاب Blockchain Basics | ترجمه کتاب با ترادوس استودیو | Blockchain Basics Sdl Trados Translate […]

خرید
100,000 تومان

حافظه ترجمه رشته روانشناسی انگلیسی به فارسی

حافظه ترجمه |حافظه ترجمه ترادوس استودیو | حافظه ترجمه رشته روانشناسی | حافظه ترجمه SDL Trados Studio | حافظه ترجمه Trados Studio|حافظه […]

خرید
70,000 تومان

ترمبیس پزشکی انگلیسی به انگلیسی در نرم افزار ترادوس استودیو

معرفی ترمبیس پزشکی انگلیسی به انگلیسی نرم افزار ترادوس استودیو  ترمبیس نرم افزار ترادوس استودیو (TermBase for SDL Trados Studio) را می […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس اصطلاحات و لغات عمومی انگلیسی به انگلیسی

ترمبیس انگلیسی به انگلیسی |ترمبیس لغات انگلیسی به انگلیسی | SDL TermBase | English termbase معرفی TermBase نرم افزار ترادوس استودیو  ترم […]

خرید
150,000 تومان 120,000 تومان

ترمبیس لغات سوئدی به فارسی

ترم بیس سوئدی به فارسی |ترمبیس لغات سوئدی به فارسی |ترمبیس ترادوس استودیو | SDL TermBase | ترمبیس لغات سوئدی | Swedish […]

خرید
150,000 تومان 50,000 تومان

ترمبیس لغات پرتقالی به فارسی

ترم بیس پرتقالی به فارسی |ترمبیس لغات پرتقالی به فارسی | SDL TermBase | ترمبیس لغات پرتقالی | Portuguese termbase معرفی TermBase […]

0