بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار بیمه آسیا | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار بیمه آسیا بوم کسب […]