بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت پتروشیمی تندگویان | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت پتروشیمی تندگویان بوم کسب و […]