بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت نيرو ترانس | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت نيرو ترانس بوم کسب و […]