بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
250,000 تومان

بوم مدل کسب و کار باشگاه پرورش اندام | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی باشگاه پرورش اندام | مدل درآمدی […]