بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت هپکو | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت Hepco | بوم کسب و کار […]