بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار صنایع لبنی میهن | فایل Business Model Canvas | مدل درآمدی شرکت میهن بوم کسب و کار […]