نمونه ماتریس تقسیم وظایف RACI
250,000 تومان
نمونه ماتریس تقسیم وظایف RACI
250,000 تومان
نمونه ماتریس تقسیم وظایف RACI
250,000 تومان
نمونه ماتریس تقسیم وظایف RACI
250,000 تومان
نمونه ماتریس تقسیم وظایف RACI
250,000 تومان
300,000 تومان
سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت