150,000 تومان

قالب تجزیه و تحلیل شکاف | اکسل تحلیل شکاف | Gap Analysis Canvas یکی از کاربردی ترین نرم افزارهای حوزه کامپیوتر که […]