سورس نرم افزار مدیریت سبد سهام
100,000 تومان 80,000 تومان

پروژه مدیریت سبد سهام مختص فعالیت بازار سرمایه کشورمان طراحی شده و هیچ نیازی به دریافت API پرهزینه سازمان بورس ندارد. در […]