دانلود کتاب hit refresh
25,000 تومان

پس از بیل گیتس ساتیا نادلا مدیرعامل هندی مایکروسافت را می توان به عنوان قوی ترین شخصیت در این شرکت نام برد […]