بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار کانون فرهنگی آموزش | بوم مدل کسب و کار قلم چی | فایل Business Model Canvas | […]