بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار کمپانی SHELL | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی کمپانی شل | بوم درآمدی شرکت SHELL […]