بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار مایکروسافت | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی Microsoft | بوم درآمدی شرکت مایکروسافت Microsoft بوم […]