بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار کمپانی Meta | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت متا | مدل کسب و کار […]