بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت لنوو | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی lenovo | بوم درآمدی شرکت لنوو lenovo […]