بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت گوگل GOOGLE | فایل Business Model Canvas | مدل کسب و کار GOOGLE | شیوه درآمدی […]