بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت ایسوس Asus | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی Asus | بوم درآمدی شرکت ایسوس […]