بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت ادوب Adobe | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت Adobe | بوم درآمدی شرکت […]