بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت اِیسر Acer | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی اِیسر | بوم درآمدی شرکت اِیسر […]