بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار هواپیمایی ایران ایر | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی هواپیمایی ایران ایر | بوم درآمدی […]