ترمبیس لغات مهندسی معدن انگلیسی به فارسی در نرم افزار ترادوس استودیو
150,000 تومان

ترمبیس مهندسی معدن انگلیسی به فارسی | ترمبیس لغات مهندسی معدن | Trados Studio TermBase | ترمبیس واژگان تخصصی مهندسی معدن | […]