تحلیل SWOT کسب و کارهای ایران

بازدید: 32 بازدید

تحلیل کسب و کارها به شیوه سوات با هدف شناسایی نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و تهدید یا چالش های موجود انجام می پذیرد.

در این شیوه یک کسب و کار را از زوایای فوق الذکر بصورت کامل تجزیه تحلیل کردیم و شرایط ادامه کسب و کار را مورد سنجش دقیق خود قرار​​ دادیم.

در تحلیل SWOT ما نقاط قوتی که در حال حاضر منجر به افزایش فروش یا پیشی گرفتن کسب و کار از رقبا شده را در نظر می گیریم و در مقابل عواملی که منجر ضعف و کاهش عملکرد موثر کسب و کار شده را بررسی میکنیم. برای سنجیدن عوامل ضعف می توان به تیم ضعیف،تبلیغات کم،ضعف مدیریت و خلاف جهت بازار حرکت کردن توجه نمود.همه این عوامل می توانند در نهایت منجر به شکست و حذف از بازار رقابتی شوند.

با توجه به شناخت نقاط قوت و ضعف می توان فرصت ها و تهدیدات موجود را به راحتی شناسایی نمود . استفاده از وضعیت فعلی کشور در حوزه های مختلف را می توان به عنوان فرصت و یا شکست درنظر داشت که این دید بستگی به نگرش مدیران کسب و کارها خواهد داشت.بسیاری از کسب و کارها وجود دارند که دوران کرونا را برای خود منجر به پیشرفت و حتی ارائه نسخه ای جدید  از سرویس یا محصول با ویژگی های جامع تر معرفی میکنند‌. در نهایت نگاه به شرایط فعلی بستگی به دیدتان خواهد داشت.

در ادامه توجه شما را به نمونه تحلیل های واقعی از کسب و کارهای ایرانی که بر حسب ماتریس SWOT توسط فروشگاه فایلهای دیجیتال انجام شده جلب می نماییم. این تحلیل ها از آخرین وضعیت کسب و کارها در شروع سال ۲۰۲۳ در کشور آن هم در شرایطی که وضعیت اینترنت بسیار ناپایدار،قیمت دلار صعودی و آینده ای نامعلوم همه را درگیر خود کرده، انجام شده است.

ما در این مجموعه تحلیل ها هر کسب و کار را بصورت اختصاصی از چهار منظر که بالاتر شرح هر یک ارائه شد بصورت دقیق تجزیه و تحلیل کردیم و در نهایت قالب محصولی با طراحی جذاب و شکیل ارائه کردیم‌.

تحلیل SWOT پلتفرم جاجیگا

تحلیل SWOT استارتاپ شب

تحلیل SWOT کسب و کار جاباما

تحلیل SWOT استارتاپ پارس کدرز

تحلیل SWOT کسب و کار کارلنسر

تحلیل SWOT پلتفرم پونیشا

تحلیل SWOT کسب و کار خدمات فنی سنجاق

تحلیل SWOT کسب و کار خدمت از ما

تحلیل SWOT کسب و کار آچاره

تحلیل فوق نمونه ای از برخی تجزیه تحلیل های انجام شده در کسب و کارهای ایرانی بود برای مشاهده لیست کلیه تحلیل های سوات موجود در فروشگاه فایل های دیجیتال کلیک کنید.

مطالعه بیشتر