بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت کاشي و سراميک الوند | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت کاشي و سراميک […]