بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت پارس سرام | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت پارس سرام بوم کسب و […]