بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت صنایع غذایی چین چین | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی صنایع غذایی چین چین […]