بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت شیشه همدان | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت شیشه همدان بوم کسب و […]