بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار پتروشيمي شازند اراک | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی پتروشيمي شازند اراک بوم کسب و […]