بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت گلتاش | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت گلتاش بوم کسب و کار یکی […]