بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار پالايش نفت ایرانل | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی پالايش نفت ایرانل بوم کسب و […]