بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار استخر پرورش ماهی | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار استخر پرورش ماهی […]