بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت کشتیرانی دریای خزر | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی شرکت کشتیرانی دریای خزر بوم […]