بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
350,000 تومان 300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار باشگاه استقلال | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی باشگاه استقلال | مدل درآمد باشگاه استقلال […]