بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار رایتل | فایل Business Model Canvas | مدل درآمدی شرکت رایتل بوم کسب و کار یکی از […]