200,000 تومان

لوگو شرکت ضبط و تنظیم صدا  | لوگوی آماده | لوگو ایرانی | لوگوی کمگانی ضبط صدا نشان‌واره،لوگو، یا آرم (به انگلیسی: […]