انواع قرارداد حقوقی آماده
100,000 تومان

قرارداد استخدام مدیر فنی شرکت | قرارداد کار مدیر فنی شرکت | قرارداد آماده | عقد قرارداد مطابق تعریف ماده 183 قانون […]