دیتابیس اصطلاحات و واژگان قرآنی با معنی فارسی
300,000 تومان

دیتابیس لغات قرآنی | دیتابیس اصطلاحات و واژگان قرآنی عربی به فارسی | اصطلاحات علوم قرآنی Database یا بانک اطلاعاتی همانطور که […]