بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
200,000 تومان

بوم مدل کسب و کار فروشگاه موبایل | فایل Business Model Canvas | بوم مدل کسب و کار موبایل فروشی بوم کسب […]