بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)
300,000 تومان

بوم مدل کسب و کار شرکت سیسکو Cisco | فایل Business Model Canvas | شیوه درآمدی کمپانی Cisco| بوم درآمدی شرکت سیسکو […]