خرید

کتاب الکترونیک The Four : The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google

10,000 تومان

کتاب الکترونیک The Four : The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google کتابی است که به بررسی عملکرد چهار ابرقدرت […]