خرید

زندگینامه انگلیسی لینوس توروالدز خالق لینوکس

10,000 تومان

لینوس توروالدز خالق سیستم عامل متن باز و محبوب لینوکس است ایشان با توسعه سیستم عامل لینوکس تغییر شگرفی در دنیای کامپیوتر […]