خرید
50,000 تومان

قرارداد استخدام خیاط

قرارداد نیروی کار | نمونه قرارداد آماده | قرارداد استخدام شاگرد خیاط | قرارداد استخدام خیاط با مدت معین یکی از بزرگترین […]